ضدریزش موروثی ، شامپو کافئینه ، شامپو ارگانیک ، شامپو ضد ریزش ، شامپو گیاهی

/ضدریزش موروثی ، شامپو کافئینه ، شامپو ارگانیک ، شامپو ضد ریزش ، شامپو گیاهی
ضدریزش موروثی ، شامپو کافئینه ، شامپو ارگانیک ، شامپو ضد ریزش ، شامپو گیاهی 1402-04-04T10:40:15+03:30

شامپو کافئینه

ضدريزش مو ( ريزشهای موروثي)
درمان کوچک سازی فوليکول مو
تسريع در رشد موها
رشد موهای جديد

کافئين به رشد مجدد موها در افرادی که دچار ريزش و کم پشتي مو و يا کچلي شده اند کمک مي کند.نتايج تحقيقات متخصصين پوست نشان مي دهد که کافئين يک محرک خوب برای رشد موی انسان است.

کافئين موجود در شامپو آرکاتان ريشه مو را تحريک کرده و باعث تسريع در رشد آن مي شود. کافئين سلامت موها را از طريق استحکام بخشيدن به ساقه آنها افزايش داده و استفاده از شامپو کافئين آرکاتان به تدريج علايم ريزش مو را کاهش مي دهد. اين عنصر به ويژه در مردان و زناني که فوليکولهای آنها از عارضه ای به نام کوچک سازی فوليکول رنج مي برند، به عنوان ضد ريزش بسيارمفيد عمل مي کند.