تماس با ما 1400-07-01T10:21:45+03:30
تلفن تماس: ۸۵ – ۱۱- ۳۴۴۵ –۰۴۱ ۷۶۸۶ – ۱۵۰ – ۹۳۶ ۹۸+ ایمیل : info@arkatan.ir آدرس : تبریز _ شهرک شهید باکری ۱۸متری بهاران بازارچه گلستان ۱۰متری سعدی پلاک۱۴ کدپستی:۵۱۷۶۶۳۵۵۳۹